Ontwikkelingsaspecten

Home
Separator
Vragen?
Separator
Sitemap
Separator
A A A
Zoeken
KDV Kinderdagverblijf Buitengewoon - Den Hout        
 

Ontwikkelingsaspecten KDV Kinderdagverblijf Buitengewoon - Den Hout Oosterhout

 
Ontwikkeling van zelfstandigheid:  wij stimuleren de zelfstandigheid van de kinderen. Ons uitgangspunt hiervoor is: elk kind heeft recht en de behoefte om zijn mogelijkheden te onderzoeken, waardoor het zich kan ontwikkelen tot een zelfstandig persoon.

Ontwikkeling van eigen talenten en mogelijkheden: wij stimuleren de kinderen om om te gaan met hun eigen talenten en mogelijkheden. Ons uitgangspunt hiervoor is: elk kind is uniek als individu en dient als zodanig te worden geaccepteerd en gerespecteerd. Ieder kind ontwikkelt zich in zijn eigen tempo. Wij kijken wat het kind zelf kan. Het kind ontdekt dat het zelf iets aankan, hierdoor stijgt het zelfvertrouwen.
Spel en knutselmateriaal kunnen een nieuwe uitdaging bieden. Muziek ontwikkelt het luisteren naar verschillende soorten muziek en dansen ontwikkelt motoriek. 
Wandelen in de omgeving is het ontdekken van de wereld om het kind heen.
Ontwikkeling van eigenwaarde en zelfvertrouwen: ons uitgangspunt hiervoor is: elk kind heeft behoefte aan zorg, aandacht en genegenheid waarop ingespeeld moet worden door volwassenen.

Ontwikkeling van sociaal gedrag en het leren reflecteren op eigen gedrag: ons uitgangspunt hiervoor is: Elk kind moet de mogelijkheid krijgen vaardigheden te ontwikkelen in het omgaan met andere kinderen en volwassenen. 

Ontwikkeling van eigentijdse waarden en normen en het laten kennis maken met waarden en normen van andere culturen en het respecteren. Ons uitgangspunt hiervoor is: Ieder mens is uniek en respect voor elkaar is de basis voor samen leven.

Ontwikkeling van emoties en gevoelens:  ons uitgangspunt hiervoor is: de leidsters staan open voor de emoties en gevoelens van het kind door rekening te houden met de wensen, mogelijkheden en belevingswereld van het kind.


Ontwikkeling van motoriek, creativiteit en intellectualiteit: Ons uitgangspunt hiervoor is: elk kind heeft de natuurlijke drang zich te ontwikkelen en hiertoe dienen middelen te worden gebruikt.
Het is belangrijk dat er op het kinderdagverblijf materiaal wordt aangeboden dat het kind ondersteunt bij zijn ontwikkeling op verschillende motorische en creatieve gebieden. Ook moet het speelmateriaal aansluiten bij de belevingswereld van het kind.
 
Ontwikkelingsaspecten KDV Kinderdagverblijf Buitengewoon - Den Hout

 
 
 
 
ADRES & ROUTE
 
 
KDV BuitenGewoon
Houtse Heuvel 30
4911 AW  Den Hout
       
Contact:    
 
Telefoon:
0162-695050    
         
 

Home     Sitemap     Disclaimer     Contact